Анонс


Арғынбаев оқуларына тіркеу басталды

Бейсенбі, 19 Қазан 2023 02:35
Арғынбаев оқуларына тіркеу басталды KAZMUSEUM.KZ -  

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет Комитетінің қолдауымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Орталық музейі және әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті бірлесе отырып, 2023 жылғы  16-17 қарашада «VI Арғынбаев оқулары. Тарих, этнография және музейтану өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді, деп хабарлайды kazmuseum.kz сайты.

«IV Арғынбаев оқулары. Тарих, этнография және музейтанудың өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның негізгі мақсаты: мәдени кеңістікті сақтау және тарих, этнография және музеология саласындағы өзекті зерттеу мәселерін талқылауға; ғылыми білімді дамытудың басым міндеттерін іске асыру үшін ғылыми байланыстар орнатуға және ғылыми-зерттеу бағытындағы іс-тәжірибемен  алмасуға бағытталған.  

Конференция жұмысының негізгі бағыттары:

  1. Қазақстан этнология ғылымының өзекті мәселелері.
  2. Этнология және сабақтас ғылымдар: тарих, археология, өнертану, антропология, фольклористика, лингвистика және т. б.
  3. Замануи музей: бүгінгі музей қызметін жетілдіру тәсілдері.

Конференция жұмысына қатысуға ғылыми-зерттеу ұйымдары, жоғары оқу орындарымен музей қызметкерлері, сондай-ақ ғылым мен мәдениет мәселелеріне жетекшілік жасайтын  мемлекеттік қызметшілер және БАҚ өкілдері шақырылады. Басқа өңірден қатысатын  авторлар үшін сырттай online қатысу түрі қарастырылған.

Конференция материалдары Қазақстан Орталық музейі жанындағы өз қызметінде Committee on Publication Ethics – COPE халықаралық жариялау этикасы комитеті әзірлеген принциптерді, сондай-ақ Scopus (Elsevier) журналдарын жариялаудың этикалық принциптерін басшылыққа алып отырға "MUSEUM.KZ" ғылыми-практикалық журналының арнайы санында жарияланады.  

Қатысушының тіркеу формасы 2023 жылдың 10 қарашасына дейін, баяндама (мақала) материалдары 15 қарашасына  дейін қабылданады.

Жол жүру және тұрғын үй жалдауға байланысты шығындар іссапарға жіберуші тарапынан.

Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, ағылшын, орыс.

Баяндамалар мен мақалаларды museum.kz@mail.ru электрондық поштасына жіберулеріңізді сұраймыз.

Конференция өтетін орны: ҚР Мемлекеттік Орталық музейі кинозалы, (Алматы қ., Самал-1  ш /а., № 44 үй).

Конференцияға қатысушыларды тіркеу: 09.00-10.00.

Конференция жұмысының басталуы: 10.00

Байланыс телефондары: +7 (727) 264 02 88, 264 06 55

 

ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ /  МАҚАЛАЛАРҒА  ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Ұсынылатын мақалалар басқа баспаларда немесе электрондық басылымдарда бұрын жарияланбаған түпнұсқа болып табылуы тиіс.

Мақала электронды түрде қабылданады. Өлшем 14. Қаріп – Times New Roman, қалыпты стиль, бір интервал, жиектері – 2 см.

Талаптарға сәйкес рәсімделген мақала мәтіні электрондық форматта museum.kz@mail.ru электронды поштасына жіберіледі (DOC, DOCX, rtf кеңейтімдерімен).

Автор қолжазбаны редакцияға ғылыми мақалаларды рәсімдеу ережелерін қатаң сақтай отырып береді.

Талаптарға сәйкес рәсімделмеген мақалалардың қолжазбалары жариялауға қабылданбайды.

Мақалалар мен басқа да материалдар қайтарылмайды.

Авторлар жоғарыда келтірілген тарихи дереккөздерді, дәйексөздерді, статистикалық және әлеуметтанулық деректерді, жеке есімдерді, географиялық атауларды және басқа мәліметтерді таңдауға және олардың дұрыстығына жауап береді.

Журналдың редакциясы мақаланың жариялануынан туындауы мүмкін залал үшін авторлар және/немесе үшінші тұлғалар мен ұйымдар алдында жауап бермейді.

Қолжазбаның құрылымы мен құрамдас бөліктеріне қойылатын талаптар:

ӘОЖ (http://udc.biblio.uspu.ru) (сол жақта.)

Ортасындағы жол арқылы мақаланың атауы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде бас әріптермен, қалың қаріппен орналасады.

Автордың (Авторлардың) тегі мен аты-жөні ортасында қазақ, орыс тілінде және транслитерация латын тілінде курсивпен, қалың қаріппен көрсетіледі. Егер бірнеше автор болса, онда Авторлардың тегі, олардың мақала жазуға қосқан үлесі бойынша келтіріледі, ал негізгі автордың тегі бірінші болып жазылады. (1) және (2) үстіңгі таңбалар аффилиирленген (ұйымның атауы, қаласы, елі) деп белгіленеді. Ал жұлдызша (*) түріндегі үстіңгі таңбамен корреспондент-автор белгіленеді.

Орталық бойынша аффилиирленген ұйымның атауы.

Аннотация (кем дегенде 150 сөз). Мақаланың мазмұнын, қойылған мәселені және зерттеудің мақсатын ашады, маңызды фактілерді, автордың негізгі дәлелдері мен ұстанымдарын, сондай-ақ жүргізілген зерттеудің нәтижелерін көрсетеді. Аннотацияда мыналардан аулақ болу керек: жұмыстың тақырыбын қайталайтын сөз тіркестері; жалпы сөздер, қосымша кіріспе сөз тіркестері (мысалы, "мақала авторы ақыл-ойды қарастырады"), күрделі грамматикалық конструкциялар; жалпыға белгілі ережелер; тарихнамалық сипаттағы мәліметтер, егер олар жұмыстың негізгі мазмұнын құрмаса, бұрын жарияланған жұмыстардың аттарын көрсетпеңіз.

Зерттеу материалдары мен әдістері (кемінде 30 сөз). Зерттеудің дәйектілігі сипатталған, тиісті дереккөздерге сілтемелер берілген.

Тірек сөздер (5-тен 10 сөзге дейін). Мақалада зерттеу тақырыбы мен саласын, сөздерді неғұрлым маңызды және дәл сипаттайтын сөздер. Тірек сөздер алфавиттік ретпен емес, маңыздылық дәрежесі бойынша "үтір"тыныс белгісімен бөлінуі керек.

Мақала мәтіні (жалпы көлемі-кемінде 5 бет және 1,5 б.т. артық емес). Ұсынылған материал стилистикалық және техникалық тұрғыдан өңделуі керек, қойынды жасалмауы керек және абзацтар бос жолмен бөлінбеуі керек.

Мәтіндегі әдебиеттер мен дереккөздерге библиографиялық сілтемелер төртбұрышты жақшада беріледі: автордың аты-жөні жоқ тегі (бір фамилиялықтардың шығармаларынан басқа) немесе қысқартылған атауы (егер басылымда автор болмаса), үтір арқылы шыққан жылы; бетке сілтеме, сурет және т.б. [Қозыбаев, 1992: 77; Абылхожин, 2020: 22]. Егер мақалалар немесе архив материалдар жинағына сілтеме берілсе, автордың тегінің орнына жинақтың жауапты редакторының (немесе құрастырушысының) тегін көрсетуге болады. Екі автор бірлесіп жазған мақалаларға немесе кітаптарға сілтеме жасағанда екі автор да көрсетіледі [Қозыбаев, Белан, 1993: 17]. Үш немесе одан да көп авторлар бірлесіп жазған мақалаларға немесе кітаптарға сілтеме жасағанда бірінші автордың тегін көрсетіп, "және т.б." деп жазу керек [Нұрпейіс және т. б., 2011: 87]. Архив көздері толық ашылмайды, тек істің нөмірі мен парағы көрсетіледі (ҚР ПА, 2243: 35). Сол жылы жарияланған бір автордың шығармаларына сілтеме жасағанда, басылым жылында «а», «б» әріптерін қосу арқылы туындыларды ажырату керек [Атығаев, 2020a: 15] [Атығаев, 2020б: 22]. Электрондық ресурстарға сілтеме жасау кезінде электрондық ресурстарға арналған материалдардың белгіленуін [Электрондық ресурс], сондай-ақ Интернет желісіндегі құжатқа жүгіну мекенжайы мен күнін көрсету қажет (Белоус, 2006: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm; келу күні: кк.мм. ж.)

Суреттерге сілтемелер жақшада беріледі, суреттегі заттың орны курсивпен көрсетіледі: (сурет. 1, 2; 2, 1). Суреттер немесе кестелер көлемі мақаланың 1/3 бөлігінен аспауы керек.

Қойынды жасау; сөздерді разрядтау арқылы бөлу (сөздер арасында, белгілер арасында бір ғана бос орын болуы керек); абзацтарды бос жолмен бөлу; автоматты режимде орындалатын командаларды пайдалану (әдебиеттерге сілтемелер, гиперсілтемелер мен ескертпелер енгізу, абзацтарды таңбалау және нөмірлеу және т. б.); макростарды қолдану, мәтінді шаблон түрінде сақтау және "тек оқуға арналған" орнату; мәтінді пішімдеу және мәжбүрлі аударымдар жасау болмауы керек. Көрсетілген өлшем бірліктері СИ жүйесіне сәйкес келуі керек.

Әдебиеттер тізімі алфавиттік тәртіппен (автордың тегі мен аты-жөні, жұмыс атауы, орны, баспасы, шыққан жылы, беттері) түпнұсқа тілінде жасалады. Алдымен кириллицада, содан кейін латын тілінде (ағылшын, неміс, француз және т.б.). Библиографиялық тізім тым ұзақ болмауы керек (50-ден аспауы керек), автордың (авторлардың) өз жұмыстарына сілтемелер 20% - дан аспауы керек. Мақаланың соңында қабылданған қысқартулардың тізімін көрсету қажет.

Ағылшын тіліндегі әдебиеттер тізімі (References) – орыс тіліндегі сілтемелердің транслитерацияланған және ағылшын тіліндегі бөліктерінің тіркесімі.

Қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі автор (авторлар) туралы мәліметтер: Т.А.Ә. (толық аты-жөні), ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, атқаратын лауазымы, жұмыс орны, ұйымның мекенжайы, қаласы, елі, ORCID ID сілтемесі. E-mail.

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі:

ӘОЖ _____

Мақаланың атауы ортасындағы жол арқылы

Автордың (авторлардың) аты -жөні

Мекеменің атауы (жұмыс орны)

Мекеменің атауы (жұмыс орны)

 

Аннотация. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін.

Зерттеу материалдары мен әдістері: ҚР Орталық мемлекеттік мұрағаты, ҚР Орталық мемлекеттік ғылыми-техникалыққұжаттама мұрағаты, ҚР Мемлекеттік орталық музейі мұрағаты, Орынбор облысының мемлекеттік мұрағатының материалдары және ғылыми жарияланымдар.

Жұмыс барысында ҚР Орталық мемлекеттік музейінің  қалыптасуы мен дамуындағы оқиғалар шежіресін жариялаудың классикалық әдіснамалық мүмкіндіктерінің кешені қолданылды. Солардың ішінде, мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін. мәтін.

Кілт сөздер: ( 5 - тен  10 сөзге дейін)

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

пайдаланылған дереккөздердің тізімі, пайдаланылған дереккөздердің тізімі,

пайдаланылған дереккөздердің тізімі, пайдаланылған дереккөздердің тізімі,

пайдаланылған дереккөздердің тізімі, пайдаланылған дереккөздердің тізімі,

REFERENCES

list of sources used, list of sources used, list of sources used, list of sources used

list of sources used, list of sources used, list of sources used, list of sources used

list of sources used, list of sources used, list of sources used, list of sources used

list of sources used, list of sources used, list of sources used, list of sources used

 

Авторлар туралы мәлімет: Харипова Рашида Ерімқызы – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейі директоры (050051, Алматы қ-сы, Самал-1/44, Қазақстан), педагогика ғылымдарының магистрі. https://orcid.org/000-0002-2406-2658.E-mail: rashida-75@mail.ru

Джасыбаев Ермек Аманжолұлы – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейінің Антропология және этнология бөлімінің аға ғылыми қызметкері (050051, Алматы қ-сы, Самал-1,/44, Қазақстан),  тарих магистрі. https://orcid.org/0000-0002-0086-2976. E-mail: ormik80@mail.ru

Сведения об авторах: Харипова Рашида Еримовна – директор Центрального государственного музея РК (050051, г. Алматы, Самал-1/44, Казахстан), магистр педагогических наук.  https://orcid.org/000-0002-2406-2658. E-mail: rashida-75@mail.ru

Джасыбаев Ермек Аманжолович - старший научный сотрудник Отдела антропологии и этнологии Центрального государственного музея Республики Казахстан (050051, г. Алматы, Самал-1/44,  Казахстан), магистр истории. https://orcid.org/0000-0002-0086-2976. E-mail: ormik80@mail.ru

Information about the authors:Rashida E. Kharipova – director of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan (050051, Samal-1/44, Almaty, Kazakhstan), Master of Pedagogical Sciences. https://orcid.org/000-0002-2406-2658. E-mail: rashida-75@mail.ru

Ermek A. Jassybayev – Senior Researcher in the Department of Anthropology and Ethnology of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan (050051, Samal-1/44, Almaty, Kazakhstan), Master's degree in History, Almaty. https://orcid.org/0000-0002-0086-2976. E-mail: ormik80@mail.ru 

ҚАТЫСУШЫНЫ ТІРКЕУ ҮЛГІСІ 

 

АТЫ-ЖӨНІ

ТАҚЫРЫБЫ

Жұмыс орны, қызметі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

Байланыс телефондары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1081 рет оқылды
comments powered by HyperComments
JoomShaper